Enter your keyword

1/4 Bratislavy denne dochádza z jej okolia

1/4 Bratislavy denne dochádza z jej okolia

1/4 Bratislavy denne dochádza z jej okolia

Pohyb obyvateľstva v Bratislave

Pozreli sme sa na populačnú analytiku obyvateľov Bratislavy a ich migračné návyky. Kam a kedy cestujú? Koľkí dochádzajú do Bratislavy denne?

  • 23% ľudí zdržujúcich sa cez deň v Bratislave, denne dochádza z jej okolia (pracujúci, deti a študenti aj dôchodcovia).
  • 27% ľudí pracujúcich a študujúcich v Bratislave trávi víkendy pravidelne mimo nej (týždňovkári).
  • 14% Bratislavčanov tráviacich deň aj noc v meste, odchádza preč na víkendy

Prečo sa týchto ľudí anonymne nespýtať SMS prieskumom na ich názor a potreby kvôli optimálnemu riešeniu dopravnej situácie v hlavnom meste?

#geolokacia #telco #bigdata #populacnaanalyza #doprava #ministerstvodopravy #ministerPociatek #rychlostnacestaR7 #dialnicaD1 #prieskum

Zdroj: vzorka 81.761 ľudí, anonymizované a agregované geolokačné údaje o polohe mobilných telefónov z riešenia MARKETLOCATOR dostupného pre každého na www.marketlocator.sk s možnosťou oslovenia zahrnutých respondentov formou SMS správy

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.