Enter your keyword

Dopravné zápchy – každodenný rituál pri ceste do Bratislavy

Dopravné zápchy – každodenný rituál pri ceste do Bratislavy

Dopravné zápchy – každodenný rituál pri ceste do Bratislavy

Naše hlavné mesto láka na zaujímavé pracovné príležitosti a pohodlný život s dostupnou infraštruktúrou. Mnohí z nás denne nastupujú do auta a vyrážajú za prácou. Stíha dopravná infraštruktúra držať krok so zaľudňovaním Bratislavy? Pokiaľ nenastane mimoriadna situácia, tak cestovanie v rámci Bratislavy je zatiaľ akceptovateľné. Ale dochádzanie za prácou z okolia Bratislavy, to je už iná téma. Denno-denné dopravné zápchy na vstupných koridoroch do Bratislavy predstavujú hodinové prestoje v kolónach ráno aj večer.Dopravné zápchy | Marketlocator.sk

Dynamický pohľad na dopravu

Pozrime sa na tieto pocity presnejšie. Prvý pohľad – iba na základe počtu obyvateľov podľa Štatistického úradu SR – nevypovedá celú pravdu o reálnom náraste obyvateľov v spádových obciach Bratislavy.

Pridajme teraz reálne dáta – Big data a populačnú analytiku z mobilných telefónov. Market Lokator pridáva reálny a hlavne dynamický pohľad na dopravné zvyklosti obyvateľov, ktorí reálne žijú v okolí hlavného mesta. Pohľad prostredníctvom anonymizovanej vzorky viac ako 2,7 mil. Slovákov a na základe pohybu SIM kariet umožňuje rozlíšiť počty ľudí, ktorí trávia deň (pracovný čas) na území hlavného mesta a nocovať odchádzajú mimo Bratislavu. Na prvom grafe vidíme koľko ľudí cestuje denne ráno do Bratislavy (a druhý krát večer naspať). Zaujímavé čísla vykazuje smer Šamorín a Most pri Bratislave vzhľadom na kapacitu vstupných vozoviek, viac ako 10 tisíc ľudí denne stoji v kolónach ráno aj večer na jednoprúdovej ceste z Mosta pri Bratislave, ale snaha o nájdenie inej – menej vyťaženej vstupnej trasy do Bratislavy je márna.

Pracujúci v Bratislave | Marketlocator.sk

Starostovia okolitých obcí a chýbajúce podielové dane

Nasledujúca tabuľka prináša ešte ďalší rozmer – zreálnenie stavu obyvateľov v jednotlivých obciach. Údaje Štatistického úradu SR a počty prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu verzus počet „prespávajúcich“ mobilov odkrýva skutočnú realitu. Predovšetkým v menších obciach je situácia zarážajúca. Z Rovinky, Mosta pri Bratislave a Záhorskej Bystrice dochádza denne 2 krát viac obyvateľov ako by tam reálne malo žiť.

Podielové dane | Marketlocator.sk

Market Locator pre Smart Cities

Štatistické údaje o počte obyvateľov (prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu) neodhaľujú skutočný stav prečo sa každý pracovný deň presúvame do a z Bratislavy v dopravných zápchach, tieto údaje sú statické a historické. Market Locator odzrkadľuje aktuálny stav – reálnu situáciu aj dynamiku pohybu ľudí v akejkoľvek časti Slovenska. Znalosť skutočného pohybu obyvateľstva je kľúčová pre budovanie moderných miest tzv. Smart Cities. Obce aj mestá musia mať presnejšiu predstavu o svojich obyvateľoch, aby mohli plánovať a dimenzovať svoju nielen cestnú infraštruktúru. Inovatívne nástroje umožňujú samosprávam rozvíjať mestá tak, aby sme v nich mohli spokojne bývať a spoľahlivo cestovať.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.