Enter your keyword

Externá dátová monetizácia v praxi

Externá dátová monetizácia v praxi

Externá dátová monetizácia v praxi

Prípadová štúdia zo Slovak Telekom

Práca s big data v najrôznejších spoločnostiach veľmi často prebieha v typickom slede – identifikácia zaujímavých dát, uskladnenie vo vhodných technológiach, následné využitie na interné (väčšinou kampaňové) účely. Po vybudovaní dostatočnej „confidence“ pri interných využitiach začnú spoločnosti uvažovať ako veľkú potenciálnu hodnotu dát premeniť na reálnu monetárnu hodnotu, teda monetizovať externe. Spočiatku toto býva formou na mieru šitých analýz pre jednotlivých veľkých záujemcov – veľkých korporácií či štátu. Vrcholom tejto pomyselnej pyramídy dátovej monetizácie je široko-dostupné riešenie, ktoré umožní dátam rozprávať svoj príbeh širokému spektru firiem či inštitúcií.

Screen Shot 2016-06-10 at 15.22.56

1 MARKET LOCATOR V SLOVAK TELEKOM

V Adastra Partnering (www.adastra-partnering.com) sme spolu so Slovak Telekom (člen Deutsche Telekom) tento pomyselný vrchol pyramídy dosiahli a voláme ho Market Locator (www.marketlocator.sk). Market Locator odomklo potenciálnu hodnotu big data v Slovak Telekom tým, že umožnilo analytikom najrozličnejších spoločností oprieť sa o „hard-data“ o výskyte a profile obyvateľstva, napríklad pri plánovaní novej pobočkovej siete. Na druhej strane umožuje Market Locator cielený marketing na aký sme si už zvykli v online svete – teda možnosť doručiť marketingový obsah nielen správnej osobe, ale aj na správnom mieste. Slovak Telekom tak dnes ponúka nad svojimi dátami self-service službu vypovedajúcu o fyzikom svete to, čo Google Analytics alebo Google Adwords vypovedajú v tom online svete.

Výsledné riešenie Market Locator je symbiózou analytiky na jednej strane a schopnosti reagovať na tento insight prostredníctvom multi-kanálového cieleného marketingu.

B2B zákazníkom telekomunikačného operátora umožňuje jednak analytiku oblastí na heat- mapách ako aj cielenie kampaní na základe množstva atribútov. Zo všetkých vyberáme socio-demografické, cielenie na základe mobilného hardvéru a využívaných služieb, cestovných návykov, zodpovednosti pri platení a mnohých ďalších. Riešenie bolo postavené tak, aby podporovalo rôzne komunikačné kanály – či už SMS, email, vkladačky do faktúr alebo hoc aj digitálne billboardy.

160412_ML_Comp_Map_Data160412_ML_Comp_Campaign_editor

2 CESTA K ÚSPECHU

Dopracovať sa k úspešnej monetizačnej stratégií svojho dátového bohatstva prechádza nevyhnutná robota v oblasti agregácie a anonymizácie dát. S klientskými dátami je nevyhnutné veľmi obozretne pracovať, nielen z legislatívneho hladiska, ale aj z PR hľadiska vnímania zákazníkov. Rozsiahla časť iniciálneho projektu Market Locator na Slovensku bola zameraná práve na súlad s národnými a medzinárodnými právnymi a etickými normami. Okrem čisto právneho hľadiska sme sa zamerali aj na PR stránku a postavili našu dátovo-monetizačnú stratégiu v telco svete na jasnom „public good“.

3 VÝSLEDKY A PRÍLEŽITOSTI

Okrem profitability už v prvom roku a neustále rastúcom revenue (ktorý u menších spoločností prispieva až 50% celkoveho telco wallet) sa podarilo ukázať multi-operátorské schopnosti riešenia. Aktuálne je na Slovenskom trhu rozpracované pripojenie do Market Locator aj Orange a O2, vďaka čomu budú užívatelia mať možnosť z jedného riešenia osloviť takmer celú populáciu krajiny. Ďalším krokom je vytvorenie globálneho riešenia, ktoré zmaže hranice štátov z pohľadu porozumenia výskytu obyvateľstva a cieleného marketingu. Pokročilé diskusie prebiehajú v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Čiernej Hore, Bulharsku, Rumunsku a Kanade. Pre telco s cca 2 milionmi zákazníkov je toto príležitosť dosiahnuť bottom-line impact okolo 2 miliónov euro ročne v krátkom čase.

2015 in facts and numbers_v01

4 BE NEXT

Market Locator ma globálne ambície a neustále hladáme telco partnerov vo svete. Nakoľko riešenie poskytujeme na revenue share báze nieje táto spolupráca zaťažená obrovskými CAPEX nákladmi, a kedže sa jedná o existujúce riešenie je k dispozící aj komplexný marketingový a predajný balík. Typicky sa vďaka týmto skúsenostiam dá kompletný product launch dosiahnuť za menej ako 5 mesiacov. Viac o Market Locator si určite prečítajte na marketlocator.sk.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.