Enter your keyword

Hlavne “svätý pokoj vianočný” ;) – prevádzkový čas Market Locator počas sviatkov

Hlavne “svätý pokoj vianočný” ;) – prevádzkový čas Market Locator počas sviatkov

Hlavne “svätý pokoj vianočný” ;) – prevádzkový čas Market Locator počas sviatkov

Počas sviatkov si želáme hlavne “svätý pokoj vianočný” tak pre zadávateľov aj prijímateľov cielenej reklamy ako i nás ;).
Preto odosielanie marketingových kampaní bude vypnuté počas sviatkov v dňoch 24.12., 25.12., 26.12.2016 a  1.1., 6.1.2017.

Prajeme tiché a ničím nerušené sviatky!

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.