Enter your keyword

Market Locator sa objavil v 17 najväčších experimentov slovenských firiem

Market Locator sa objavil v 17 najväčších experimentov slovenských firiem

Market Locator sa objavil v 17 najväčších experimentov slovenských firiem

Veľmi nás teší, že aj ekonomický časopis STRATÉGIE píše o nás.

17. 02. 2016 vyšiel nový článok ” Toto je 17 najväčších experimentov slovenských firiem“, kde sa o svoje pozitívne skúsenosti spolupráce s našou aplikáciou Market Locator podelila firma Slovnaft.

Slovnaft je naším dlhodobým zákazníkom, ktorý dokazuje, že Market Locator je jedinečná aplikácia s využiteľnosťou podľa Vaších predstáv.

 

Anton Molnár

Hovorca a riaditeľ

Podniková a marketingová komunikácia

Slovnaft

Experimentom bolo, keď sme vyskúšali market lokátor a prvý krát odoslali  krátku bezplatnú SMS správu, v ktorej sme informovali v danom čase o nábehu etylénovej jednotky a s tým súvisiacich javoch v rafinérii. Tento pokus mal pozitívny ohlas a rozhodli sme sa ho ďalej rozšíriť na projekt nazývaný SMS notifikácia. Prostredníctvom krátkych správ budeme informovať  o dianí v rafinérii, ktoré môže mať vplyv na okolie (či už pôjde o zápach, dym, alebo spustenie poľných horákov).

 

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.