Enter your keyword

Oslovte regionálne až 1,7mil. voličov SMSkou, aby prišli na lokálnu kampaň

Oslovte regionálne až 1,7mil. voličov SMSkou, aby prišli na lokálnu kampaň

Oslovte regionálne až 1,7mil. voličov SMSkou, aby prišli na lokálnu kampaň

Predvolebné kampane sú v plnom prúde. Nedá sa nevšimnúť si, nakoľko veľké billboardy sú všade, na každom kroku. Tento spôsob (ne)nútenej reklamy, už svoju slávu zožal a neprináša toľkú efektívnosť v dnešnej dobe. Je viac než jasné, že reklama a propagácia nikdy nezmizne, ale prečo by sa to nemohlo robiť príjemnejším spôsobom? A, predovšetkým, s možnosťou vlastného výberu.

Nebolo by lepšie, keby po návrate z pekne prežitého víkendu po ceste domov, vaše oči neunavovali obrovské vysvietené plátna, ktoré už po 15 min. ani nestíhate registrovať ?

Dá sa to aj inak

O čo efektívnejšie a menej vyčerpávajúce by bolo, keby Vám prišla príjemná stručná pozvánka vo forme SMS na milé podujatie v okamihu, keď práve prechádzate okolo. Veď kto by sa nezastavil na chutnú drobnú pochúťku, alebo si nevypočul príjemnú hudbu? Zároveň budete vľúdnym slovom oboznamovať účastníkov čo by ste radi spravili preto, aby sa nám lepšie žilo. Zároveň tým splníte efektívnejšie účel, ktorý ste chceli dosiahnuť inými formami.

Vďaka Market Locatoru viete ľudí pozvať a vopred im oznámiť, kde a kedy sa môžu prísť pozrieť na Vašu skvelú akciu. Tiež viete poslať SMS správu práve vtedy, keď idú okolo miesta, kde sa Vaša akcia nachádza. Možno sa u Vás zastavia a vychutnajú si skvelé podujatie.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.