Enter your keyword

Porovnanie banery & sms & email & print & billboardy

Porovnanie banery & sms & email & print & billboardy

Porovnanie banery & sms & email & print & billboardy

Najčastešie metódy merania efektívnosti reklamy sú ukazovateľe CTR (Click Through Rate – miera prekliku) ukazuje pomer medzi počtom klikov na reklamu a celkovým počtom zobrazenia reklamy a CPA(Cost Per Action/Aquisition – platba za akciu, konverziu).

Vybrali sme na porovnanie tie najčastejšie:

Banery

je grafická forma internetovej reklamy (môžete si to predsaviť aj ako internetové billboardy). Bannerom môže byť statický obrázok, najčastejšie sa však používajú animované bannery, ktoré skôr upútajú pozornosť návštevníka stránky.

SMS

predstavuje silný marketingový nástroj. Pomocou marketingovej SMS môžete  informácie komunikovať rýchlo a priamo do rúk zákazníkov formou SMS správy. Navyše dokážeme na základe databázy generovať každú SMS osobitne tak, aby oslovila priamo koncového zákazníka.

Email

v podstate na ten istý princím čo sms, akurát máte možnosť vkladať obrázky a je menej osobný ako sms.

Print

výtlačky, noviny, časopisy vždy obl’bené medzi čitateľmi.

Billboardy

veľké neprehliadnuteľné reklamné plochy, ktoré svojou silou zotrvačnosti ostali spomedzi mála krajin aj na Slovensku.

CTR CPA
Banery 0,66% 56 eur
SMS 5-7% 20 eur
Email 1-4% 16 eur
Print 4% 37 eur
Billboardy N/A  28

 

Plusy Mínusy
Banery Umiestnenie na rôznych stránkach, dobré grafické spracovanie, animácia púta pozornosť. Majú nepochybne svoje miesto medzi reklamnými formátmi používanými na internete. Vysoká cena a nízka účinnosť, platba za počet zobrazení a v neposlednej rade, musí to byť online človek/internetový.
SMS Konkrétne cielenie na Vami vybranú cieľovú skupinu, tvorenie offline kampaň (príde sms bez ohľadu na to kde sa telefón nachádza) aj online kampaň (príde v momente, pri vstupe do Vami vybranej lokality). Zaručene si to človek všimne a prečíta, nespadá pod antispam. Dajú sa vkladať skrátené URL linky, cez ktoré sa vedia zákazníci prekliknúť na landing page. Pri tvorení textu sms treba byť kreatívny, aby ste stručne a výstižne dali do povedomia to, čo chcete odkomunikovať verejnosti, nakoľko ste limitovaný počtom znakov.
Email Možnosť pekného obrazového alebo textového emailu pri ktorom nie ste limitovaný. Antispamové technológie, vďaka ktorým nie vždy správa skutočne skončí u žiadaného adresáta.
Print Noviny a časopisy okrem hodnovernosti a prestížu, majú viac čitateľov na jeden výtlačok, flexibilita a široká akceptácia. Nemáte zaručené, kde umiestnia Vašu reklamu a musíte rátať s dlhšou dobou zadávania reklamy.
Billboardy Out-of-home nosiče majú výhodu dlhodobého a pravidelného pôsobenia, čiže je vysoká a opakovaná čitateľnosť. Ak sú billboardy pri diaľnici, vzniká situácia, že okoloidúcu majú krátku chvíľu na to, aby si všimli a prečítali ich obsah.
Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.