Enter your keyword

Tučniak PINGU má náhradníka, vďaka vám!

Tučniak PINGU má náhradníka, vďaka vám!

Tučniak PINGU má náhradníka, vďaka vám!

Bratislava, 7.3. 2017. Ešte minulý piatok, 3.3. 2017 sa na rohu ulíc 29. augusta a Dunajská stratil malý plyšový tučniak menom PINGU. Všetky stĺpy v okolí v ten deň niesli jeho podobizeň aj s vrúcnou prosbou pre nálezcu, aby chýbajúcu hračku vrátil rodičom pôvodého majiteľa.

Chopili sme sa príležitosti pomôcť pri tak milej udalosti, a pomocou DINGODOT, roznášača dobrých správ, sme začali rozposielať SMS všetkých dobrým ľuďom, ktorí sa v danom okolí vyskytli. Niekoľko tisíc rozposlaných SMS zaúčinkovalo – k smutnému majiteľovi sa síce nevrátil pôvodný PINGU, ale jeho rovnocenná náhrada. A tá spôsobila pôvodnému majiteľovi rovnakú radosť. 🙂

PINGU sa našiel | Marketlocator.sk

Mamička majiteľa nám takto krásne poďakovala formou SMS. Sme mimoriadne radi, že tento príbeh skončil dobrým koncom. Ako vraví stará múdrosť, koniec dobrý, všetko dobré. 🙂

ĎAKUJEME VÁM!

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.