Enter your keyword

Vstup na trh – výber lokality, franchising, pozývanie na nové miesto a registrácia Do Vernosti

Vstup na trh – výber lokality, franchising, pozývanie na nové miesto a registrácia Do Vernosti

Vstup na trh – výber lokality, franchising, pozývanie na nové miesto a registrácia Do Vernosti

V súvislosti s pripravovaným vstupom franchise Starbucks Coffee na Slovensko sme pripravili modelový príklad ako využiť webovú službu Market Locator v rámci lifecycle spoločnosti prichádzajúcej na trh alebo etablovanej firmy plánujúcej otvoriť novú prevádzku v novej neznámej lokalite. Tento príklad je len ilustratívny a fiktívny, nemá nič spoločné so spoločnosťou Amrest ani značkou Starbucks Coffee, ktoré doleuvedené služby (doposiaľ:)) nevyužila:

Ako intro:

Príkladom môže byť situácia v okoli McDonald’s na Hviezdoslavovom námestí v Bratslave, kde by sme umiestnili fiktívny flagship Starbucks Coffee. Včera tam bolo 5.336 ľudí (viď. obr 1. hore), ktorých možno osloviť už od 0,1 EUR bez DPH okamžite teraz formou Vašej SMS správy alebo pri najbližšej príležitosti, keď budú opäť v okolí. Samozrejme týmto spôsobom možno pracovať s územím celého Slovenska až na úrovni ulíc. Napríklad aktuálne v Bratislavskom kraji je Vám k dispozícii na populačné analýzy a oslovenie až 327.552 ľudí (viď. obr 2. )

Daľšie možnosti použitia pre Starbucks Coffee CZ v SK alebo iný franchising:

  • Výber / porovnávanie lokalít prevádzok – vďaka teplomerom na mape (tzv. heatmapa) jednoducho porovnáte viaceré lokality
  • Akvizícia fransicizstov pre franchise licenciu – v okolí planovaných lokalít pre prevádzky môžete osloviť stávajúcich živnostníkov, podnikateľov ako potencionálnych vlastníkov licencie, majiteľov – máme ich pre Vás viac ako 110.000 na celom Slovensku
  • Nábor zamestnancov alebo potencionálnych klientov – pomocou adresy pracoviska (odvodenej od prevažujúcej polohy mobilu cez deň) vieme nájsť a osloviť ľudí, ktorí dnes pracujú v blízkosti vašej budúcej pobočky. Alebo napríklad aj v konkurečných kaviarňach a tak poslať ich k Vám
  • Cudzinci alebo Slováci ktorí poznajú značku Starbucks Coffe zo zahraničia – vďaka filtrácií cestovateľov (mobil v roamingu) si viete vyfiltrovať ľudí, ktorí v poslednom období navštívili viac krajín alebo strávili v cudzine dlhší čas. Tých následne jednoducho pozvete medzi prvými k Vám, keďže značku Starbucks poznajú spoza hraníc
  • Promovanie eventov – zo spádovej oblasti kaviarne, napr. walking distance kruh, pozvite ľudí, ktorý tam spávavajú na ochutnávky Christmas kolekcie nápojov už najbližší víkend
  • Vykrývanie slabých hodín – happy hours pre zákazníka, keď mimo špičky  (off peak) mu okamžite pošlete SMS správu, že od 14 do 16 je vybraný druh nápoja za polovicu z kupónom z SMS správy
  • Registrácia nových vernostných zľavových kartičiek  – v každej SMS môžete umiestniť skrátenú URL smerujúcu na registračnú landing page Vášho vernostného systému. Postupne tak môžete preregistrovávať  stotisíce Slovákov pri každom oslovení + následne s nimi pracovať pomocou vlastného CRM vernostného programu alebo cez Market Locator
  • a daľšie…
Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.