Enter your keyword

Využitie mobilného telefónu v „smart“ mestách na Slovensku

Využitie mobilného telefónu v „smart“ mestách na Slovensku

Využitie mobilného telefónu v „smart“ mestách na Slovensku

Jedným z trendov v rozvoji samospráv po celom svete je fenomén Smart cities. Čo tento pojem znamená?

Smart City nie je cieľom, ale nástrojom, ako dosiahnuť hlavný cieľ – budovanie príjemného mestského prostredia pre spokojný život jeho obyvateľov. Rýchle technologické zmeny, rastúca populácia v mestách a zhoršujúca sa dopravná situácia si vyžadujú efektívne plánovanie mestských aglomerácií – plánovanie dopravnej infraštruktúry, škôl, nemocníc, bytových zón a mnoho ďalších aspektov. Už dnes môžeme na základe anonymizovaných dát z pohybu 2,7 mil. mobilných telefónov analyzovať slovenskú populáciu tak, aby sa mohli mestá pripraviť na budúce trendy v rozvoji obyvateľstva.

Mnohé slovenské mestá už naberajú smer k „Smart Cities“. Doprava patrí k najpálčivejším témam, ktoré ľudstvo rieši, a aj na Slovensku – parkovacia politika, mestské obchvaty, efektívna MHD – všetko s jediným cieľom, aby sa ľudia dostali na frekventované miesta rýchlejšie a lacnejšie. Už takmer všetky slovenské krajské mestá zaviedli systém parkovania s modernou SMS platbou a cestovanie s papierovým lístkom už nahrádza postupne SMS lístok. Pozrime sa na úspešnosť moderných SMS služieb cez Big data a populačnú analytiku.

Prostredníctvom slovenských mobilných operátorov boli odoslané za posledné 3 mesiace státisíce SMSiek na parkovanie ako aj MHD lístkov. V tabuľke sú znázornené podiely jednotlivých krajských miest a to môže byť jedným z indikátorov ako si ich obyvatelia zvykajú na moderné služby. Ako bonus je v tabuľke uvedená aj štatistika, v ktorom krajskom meste sú obľúbené hazardné hry cez SMS.

Smart cities | Marketlocator.sk

Parkovacie SMS občania využívajú rovnomerne vo všetkých krajských mestách okrem Žiliny, v ktorej nie je možné zaplatiť poplatok za parkovanie cez mobil. Zaujímavú analýzu prináša pohľad na využívanie SMSiek namiesto cestovných lístkov. Jednoznačne najúspešnejšie sú bratislavská, košická a prešovská MHD, v ktorých sa odposlalo takmer ¾ všetkých MHD SMSiek, aj pri prepočte na počet obyvateľov sú tieto víťazné „Smart cities“ veľmi vyrovnané. Zvyšné krajské mestá výrazne zaostávajú.

Opačná situácia je v prípade tzv. gambling SMS pri prepočte na počet obyvateľov. Najvyšší podiel zaznamenali menšie krajské mestá, konkrétne v Žiline v Trenčíne poslal hazardnú SMS počas uplynulých troch mesiacov každý druhý obyvateľ.

Je to len začiatok…

…na ceste k slovenským „smart“ mestám. Dôležité je motivovať ľudí k využívaniu moderných nástrojov. Mobilný telefón sa stáva „osobným hubom“, ktorý už zďaleka neslúži iba na telefonovanie. Nemenej dôležitý je aj proaktívny prístup samospráv k využívaniu inovatívnych technológií a analýz z obrovského množstva dát, ktoré každou sekundou tieto „osobné huby“ produkujú. Netreba sa toho báť, ale využime to k efektívnemu fungovaniu našich miest, v ktorých budeme spokojne bývať, spoľahlivo cestovať a veľa vecí vybavíme z pohodlia svojho domova.

Market Locator

Market Locator is a targeted marketing and population analytics service built around anonymized and agregated telco data. Focused on delivering relevant content to the interested user. Get in touch to find out how we can assist your business.

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.